Presidents and Representatives of District Sarvodaya Mandal – Rajasthan

DistrictPresidentRepresentative
Barmer Genaram Chenaram Mali
Bikaner Fusraj Challani   Bhagvati Prasad Parik
Jaipur Vashishth K. Sharma Rajendra Kumbhaj
Jaisalmer Tejkaran Tatanu Pashupal
Jodhpur City Ramchandra Purohit Asha Bothara
Jodhpur Dehat Bhuraram Devasi Shasibahen Tyagi
Nagaur Javarimal J. Verma Hajarimal J. Verma

Back to State Wise List