Former Managing Trustees of Sarva Seva Sangh

24-05-59Radhakrishna Bajaj
03-04-66Babulal Mittal
24-07-69V.Ramchandran
28-06-77Birdhichand Chaudhary
28-03-82Yashpal Mittal
09-06-84Kanakmal Gandhi
23-02-96Yashpal Mittal
12-05-97Jagdish Shah
15-11-98Kanakmal Gandhi
22-11-00Dashrathlal Shah
18-10-06Satyapaul
17-10-12Mahadev Vidrohi
04-05-14T.R.N.Prabhu