Invitation : 88th Sarva Seva Sangh Adhiveshan at Sevagram (28-29 Nov, 2020)